Ajuts

dimecres 10 d'agost de 2016 | Ajut

Subvencions a empreses de nova creació constituides al Masnou

Convocatòria 2016

Subvencions a empreses de nova creació constituides al Masnou

La Regidoria de Promoció Econòmica, per tal d’incentivar la generació de nous projectes empresarials que contribueixin a la dinamització econòmica del territori, ha obert una nova convocatòria de subvencions per a empreses de nova creació.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones emprenedores o promotores d’una nova societat que hagin posat en marxa la seva empresa al Masnou, entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 d’octubre del 2016, i que hagin generat, com a mínim, un lloc de treball (inclòs el del promotor de l’empresa).

Serà necessari que els beneficiaris disposin d’un pla d’empresa on es descrigui i analitzi l’activitat, i que constin com  empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos, i en cas d’adoptar forma societària, aquest requisit haurà de donar-se en almenys un 25% de les persones sòcies participants.

L'import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost d’inici de l’activitat, amb un màxim de 3.000 € per beneficiari.

Trobareu el formulari de sol·licitud i el document amb les Bases de la convocatòria a l'apartat Documents d'aquest mateix web.

 

 

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

Agenda