Catàleg de Serveis

Serveis generals:

1.
Servei d’assessorament per a la creació i consolidació d’empreses: informació, assessorament i acompanyament en projectes empresarials per a la seva posada en marxa i/o durant el procés de consolidació.
2.
Allotjament empresarial: El Centre disposa de divuit despatxos distribuïts en dues plantes que poden ser cedits a empreses per al desenvolupament de la seva activitat de negoci. Els nou despatxos de la segona planta es reserven a empreses de constitució recent (modalitat viver). Els altres nou són per a empreses en modalitat centre de negocis. Un cop posat en funcionament el Centre, si la demanda d’espais per a empreses de nova creació supera l’oferta de despatxos de la segona planta, es poden cedir despatxos de la primera planta (modalitat centre de negocis). A més, en el cas que els despatxos siguin plens i les sales de reunions no siguin gaire utilitzades, també es podria destinar alguna d’aquestes sales a despatxos per a empreses.
3.
Espai coworking: Modalitat d’allotjament empresarial en espai compartit amb altres empreses. El Centre disposa de sis llocs de coworking per ser utilitzats per empreses de constitució recent.
4.
Domiciliació: Servei adreçat a empreses no allotjades perquè puguin rebre la seva correspondència al Centre i fixar-hi el seu domicili social, així com també utilitzar els espais comuns i compartits.
5.
Cessió de sales de reunió i aules: El Centre disposa de sales que poden ser cedides per a reunions o per a activitats formatives.
6.
Formació: Organització d’accions formatives sobre temes relacionats amb la gestió empresarial que afavoreixin la millora de les aptituds i actituds de l’empresariat.
7.
Serveis en línia a través del portal web de la Casa del Marquès.

Serveis complementaris:

1.
Recepció: Servei de recepció de visites, trucades telefòniques i correspondència per a les empreses allotjades i domiciliades.
2.
Espai office equipat.
3.
Espai de venda automàtica.
4.
Cafeteria.
5.
Neteja dels espais comuns i compartits.
6.
Climatització i aire condicionat.
7.
Línia telefònica fixa.
8.
Connexió Wi-Fi.
9.
Accés a l’edifici 24 hores (exclusivament per a les empreses allotjades als despatxos).
10.
Lloguer d’espais d’emmagatzematge i arxiu.
11.
Lloguer d’equipament informàtic i audiovisual auxiliar.
12.
Servei de fotocòpies, impressions i enquadernacions.

Agenda