Grup 8 Assessors i Advocats

Mapa no disponible.

Assessoria d'empreses i despatx d'advocats

Dades

Adreça
Pl. de Jaume Bertran, 10
Telèfon
93 540 04 00/935400903
Email
info@grup8.com
Web
http://www.grup8.com

Descripció

Serveis professionals que us ofereix GRUP8: 

Àrea d’informació a les empreses i als autònoms:

- Espai gratuït a la nostra web per publicitar la vostra empresa i les vostres ofertes

- Sessions formatives en col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou

- Butlletí gratuït d’informació legal

- Informació permanent d’ajuts i subvencions

- Alertes via SMS d’informació urgent d’interès empresarial

- Twitter: Cada dia la informació legal més actualitzada

- Web: Totes les novetats legals amb major profunditat

 

Àrea Laboral i de Seguretat Social:

- Auditoria laboral i anàlisi de costos laborals

- Millora dels sistemes retributius dels treballadors i reducció dels costos laborals

- Anàlisi de les possibles bonificacions i les millors opcions de contractes de treball

- Altes i baixes de treballadors, nòmines, pagues i liquidacions

- Confecció i presentació dels impostos 111 i 190

- Acomiadaments objectius, Expedients de regulació d’Ocupació

- Estrangeria: Permisos inicials i renovacions, regularització d’estrangers

- Prestacions i pensions de Seguretat Social

 

Àrea Fiscal, Comptable i Mercantil:

- Planificació fiscal i comptable. Estalvi fiscal

- Estudi de la incidència de les novetats legals en la vostra empresa

- Seguiment periòdic de l’activitat i evolució empresarial

- Assessorament fiscal i comptable personalitzat

- Càlcul i confecció de tots els impostos

- Confecció de la comptabilitat

- Concursos de creditors, dissolució i liquidació d’empreses

 

Àrea Jurídica:

- Assistència judicial en l’àmbit civil, laboral, fiscal i contenciós administratiu.

- Bonificació d’un 25% en els honoraris judicials als nostres clients

- Redacció de tot tipus de contractes i reclamació de deutes

 

 

Etiquetes

Formulari de contacte