Formació

Màrqueting

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

dimarts 18 de juny de 2019 , dijous 1 de gener de 1970

Proporcionar una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. S’explicarà quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fem possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, ter tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci.

Sessions
1
Hores
4,5
Sessió 1
dimarts 18 de juny de 2019, 09:30 a 14:00
Sessió 4
dijous 1 de gener de 1970, : a :

- Introducció.
* Qui són els meus clients?
- Què vol dir viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci.
* Viabilitat legal, tècnica, econòmica, comercial, financera, social.
- Què vol dir mida del mercat?Quina és la mida crítica del mercat.
* Com la calculo?
* Els 8 mètodes per a calcular la mida del mercat.
- Les fonts d’informació- On trobo la informació que necessito.
* Adreces útils d’Internet.
* l'enquesta- exemples.
* GOOGLE com a font d’informació.
- Conclusions.

Agenda