Formació

Màrqueting

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

dimarts 18 de juny de 2019

Proporcionar una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. S’explicarà quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fem possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, ter tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci.

Sessions
1
Hores
4,5
Sessió 1
dimarts 18 de juny de 2019, 09:30 a 14:00

- Introducció.
* Qui són els meus clients?
- Què vol dir viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci.
* Viabilitat legal, tècnica, econòmica, comercial, financera, social.
- Què vol dir mida del mercat?Quina és la mida crítica del mercat.
* Com la calculo?
* Els 8 mètodes per a calcular la mida del mercat.
- Les fonts d’informació- On trobo la informació que necessito.
* Adreces útils d’Internet.
* l'enquesta- exemples.
* GOOGLE com a font d’informació.
- Conclusions.

Formulari d'inscripció

Agenda