Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

Excel Financer

dilluns 20 d'octubre de 2014 a dimecres 5 de novembre de 2014, 16:00 a 19:20

Curs gratuït d'Excel financer

Excel Financer
Sessions
6
Hores
20 hores
Sessió 4
dijous 1 de gener de 1970, : a :

El curs té una durada de 6 sessions. Es farà els dilluns 20, 27 d'octubre i 3 de novembre i els dimecres 22, 29 d'octubre i 5 de novembre. L'horari serà de 16 a 19:20h.

 

Els objectius del curs són:

1. Analitzar la viabilitat i rendibilitat d'inversions

2. Optimitzar la presa de decisions financeres

3. Automatitzar informes personalitzats de l'empresa vinculant-los a la comptabilitat

 Perfil dels participants

Empresaris, autònoms i treballadors d’empreses que necessitin coneixements de l’àrea financera. 

 Continguts

1. CONCEPTES GENERALS

 Introducció

 Les fòrmules de l’Excel

 Les funcions financeres de l’Excel

 

2. FUNCIONS PEL CÀLCUL I CONVERSIONS DE TIPUS D’INTERÈS

 Introducció

 Funció INT.EFECTIVO

 Funció TASA.NOMINAL

 

3. FUNCIONS PER APLICAR EN SÈRIES UNIFORMES

 Introducció

 Funció VF.

 Funció VF.PLAN

 Funció VA

 Funció PAGO

 Aplicació de la tabla de dades per la simulació de la funció PAGO

 Aplicació de la funció PAGO a les operacions de leasing

 Funció TASA

 Funció NPER

 Funció INT.PAGO.DIR

 

4. FUNCIONS APLICADES A PRÉSTECS

 Introducció

 Funció PAGOINT i PAGOPRINT

 Funció PAGO.INT.ENTRE i PAGO.PRINC.ENTRE.

 Elaboració de quadres de préstecs ( interès simple i variable)

 

5. FUNCIONS PER CALCULAR AMORTITZACIONS

 Introducció

 Funció SLN

 Funció SYD

 Funció DB

 Funció DDB

 Funció AMORTIZ.LIN

 Funció DVS

 Funció AMORTIZ.PROGRE

 

 

 

Agenda