Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

La reforma fiscal 2015: Com afecta a autònoms i al petit empresariat

dimarts 16 de febrer de 2016 , dijous 1 de gener de 1970

Sessió informativa

La reforma fiscal 2015: Com afecta a autònoms i al petit empresariat
Sessions
1
Hores
4 hores
Sessió 1
dimarts 16 de febrer de 2016, 15:30 a 19:30
Sessió 4
dijous 1 de gener de 1970, : a :

OBJECTIUS:

Explicar als participants els aspectes fiscals més destacables de l’anomenada Reforma Fiscal 2015, amb especial incidència a les novetats introduïdes per a professionals emprenedors, autònoms, empresariat individual, etc. Aquesta reforma suposa un nou tractament fiscal per a les pimes.

 

CONTINGUTS:

  • Novetats en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: rendiments del treball, indemnitzacions per acomiadament, despeses deduïbles, …
  • Novetats en l'àmbit de l'Impost sobre el Valor Afegit: operacions no subjectes, exempcions, recuperació de crèdits, règim de prorrata, …
  • Novetats en l'àmbit de l'Impost sobre Societats: concepte d'activitat econòmica, taules d'amortització, despeses no deduïbles, …

 

FORMADOR: Daniel Viader (Auren Cosultors Barcelona)

 

Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

 

 

Agenda