Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci

dimarts 27 de setembre de 2016 , dijous 29 de setembre de 2016

Tallers de consolidació i creixement d'empreses

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci
Sessions
2
Hores
8 hores
Sessió 1
dimarts 27 de setembre de 2016, 15:30 a 19:30
Sessió 2
dijous 29 de setembre de 2016, 15:30 a 19:30

OBJECTIUS

Una de les àrees que forma part de la gestió del dia a dia i sobre la que la persona empresària ha de tenir coneixements, és l’àrea fiscal. D’altra banda, els governs van introduint canvis normatius que incideixen directament en el càlcul dels impostos, pel que es fa necessari que les empreses estiguin informades del contingut d’aquestes novetats. Per tot això, l’objectiu és acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a través de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin realitzar de forma independent o juntament amb els seus gestors, una millor planificació de la seva tributació.

 

CONTINGUTS

Sessió 1

Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d’IRPF que hauran de presentar a l’Agència Tributària (models 130 i 131), a través de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.

- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

- Casos pràctics d’estimació directa simplificada d’IRPF:

     *  Quin és el contingut i com s’emplenen els llibres registres en estimació directa simplificada atenent a la normativa de l’IRPF.

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 130 d’un/a empresari/ària individual.

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 130 d’un/a professional amb retencions.

- Casos pràctics d’estimació objectiva (mòduls d’IRPF)

     *  Quin és el contingut i com s’emplenen els llibres registres en estimació objectiva atenent a la normativa de l’IRPF.

     *  Com es calcula un mòdul d’IRPF.

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 131.

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: que m’interessa més tributar per estimació directa o per mòduls?

 

Sessió 2

Objectius

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d’IVA que hauran de liquidar amb l’Agència Tributària (models 303 i 390), a través de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.

- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Continguts

- Aspectes fiscals pràctics de l’Impost sobre el Valor Afegit.

- Casos pràctics de règim general d’IVA:

     * Quin és el contingut i com s’emplenen els llibres registres en règim general atenent a la normativa de l’IVA.

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 303 en tres situacions: amb operacions interiors, amb inversió del subjecte passiu i amb prorrata.

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 390.

     *  Especial referència als passos per reclamar un IVA declarat i no cobrat.

- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA):

     *  Quin és el contingut i com s’emplenen els llibres registres en règim especial simplificat atenent a la normativa de l’IVA.

     *  Com es calcula un mòdul d’IVA

     *  Quin és el contingut i com s’emplena el model 303.

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m’interessa més tributar per règim general o per mòduls?

 

FORMADORA: Yolanda Presa Alamillos (ypaformació)

 

Places limitades, necessita inscripció prèvia. 

La formació tindrà lloc al Centre d'Empreses Casa del Marquès i és totalment gratuïta. 

Sessions: 27 i 29 de setembre de 15,30 a 19,30 hores (8 hores)

 

Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

Agenda