Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

La Reforma Fiscal 2015: com afecta a autònoms i al petit empresariat

dimecres 24 de maig de 2017

Fiscalitat

Sessions
1
Hores
4 HORES
Sessió 1
dimecres 24 de maig de 2017, 10:00 a 14:00

Contingut:

- Novetats en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:rendiments del treball, indemnitzacions per acomiadament, despeses deduïbles, etc.

- Novetats en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit: operacions no subjectes, exempcions, recuperació de crèdits, règim de prorrata, etc.

- Novetats en l’àmbit de l’Impost sobre Societats: concepte d’activitat econòmica, taules d'amortització, despeses no deduïbles, etc.

 

 

Agenda