Formació

Màrqueting

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

dimarts 27 de juny de 2017

Proporcionar una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. S’explicarà quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fem possible una anàlisi àgil, ràpida i molt útil, ter tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat de la idea de negoci.

Sessions
1
Hores
4,5 hores
Sessió 1
dimarts 27 de juny de 2017, 09:30 a 14:00

Agenda