Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos

dimarts 31 d'octubre de 2017

L'objectiu de la sessió és que totes les persones participants resolguin els seus dubtes sobre les partides de despeses i les partides d'IVA suportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant l'accent principalment en aquelles partides que generen controvèrsia com són, entre unes altres: el cotxe d'empresa, els subministraments quan es treballa des de l'habitatge, els menjars, les atencions a clients i proveïdors, les retribucions dels administradors, els desplaçaments i els viatges, etc.

Sessions
1
Hores
4 Hores
Sessió 1
dimarts 31 d'octubre de 2017, 10:00 a 14:00

- Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculants a la Direcció General de Tributs.

- Les despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: requisits i llistat de despeses deduïbles.

* Especial referència a la postura de l’Agencia Tributaria respecte a les despeses controvertides:

* Es pot deduir la gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i l'impost de circulació del cotxe?

* Es pot deduir els subministraments quan es treballa des de casa?

* Es pot deduir el menjar diari?

* Es poden deduir les despeses de desplaçaments i de viatges?

* Es pot deduir la roba de treball?

- Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats: requisits i llistat de despeses deduïbles.

* Quines despeses no són deduïbles en l’IS?

* Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses controvertides:

* Es poden deduir els donatius i liberalitats?

* Es poden deduir les provisions?

- L’IVA suportat deduïble en l’Impost sobre el Valor Afegit: requisits.

* Quin IVA suportat no és deduïble en l'IVA?

Agenda