Formació

Emprenedoria

Com aprendre a generar idees de negoci

dimecres 13 de desembre de 2017 , dimecres 20 de desembre de 2017

El taller va destinat a aquelles persones que volen emprendre però no tenen una idea de negoci o bé que no la tenen definida totalment.

Com aprendre a generar idees de negoci
Sessions
2
Hores
6 HORES
Sessió 1
dimecres 13 de desembre de 2017, 10:00 a 13:00
Sessió 2
dimecres 20 de desembre de 2017, 10:00 a 13:00

OBJECTIUS:

L’objectiu és que els participants aprenguin com generar idees de negoci i que aquestes es puguin adaptar a la seva realitat personal i a l’entorn del seu municipi. A la vegada, s’analitzarà la seva viabilitat com a possible negoci real.

 

CONTINGUTS:

Sessió 1

Objectius:
- Conèixer la importància de la idea com a base per desenvolupar qualsevol model de negoci.
- Conèixer les diverses fonts per a la generació d’idees de negoci.

Continguts:
- La idea com a clau d’un negoci: com ser creatius.
- El procés de generació d’idees
- Fonts i eines per generar idees.

Sessió 2

Objectius:
- Conèixer la importància de la idea com a base de qualsevol negoci.
- Conèixer com es pot validar la idea per tal de convertir-la en un model de negoci real

Continguts:
- Com generar un mapa d’idees
- Validació de la idea com a possible model de negoci real.

 

FORMADOR: Marc Fernández Plaza (Innio)

 

Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

Agenda