Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci

dilluns 11 de desembre de 2017 , dimecres 13 de desembre de 2017

Novetats fiscals ANY 2018 !!!!

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci
Sessions
2
Hores
8
Sessió 1
dilluns 11 de desembre de 2017, 15:30 a 19:30
Sessió 2
dimecres 13 de desembre de 2017, 15:30 a 19:30

Sessió 1

• Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IRPF que hauran de presentar a l'Agència Tributaria (models 130 i 131), a través de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.

- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

• Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

- Casos pràctics d'estimació directa simplificada d’IRPF

- Casos pràctics d'estimació objectiva (mòduls d’IRPF)

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per estimació directa o per mòduls?

Sessió 2

• Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 303 i 390), a través de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.

- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'Impost sobre el Valor Afegit.

• Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre el Valor Afegit.

- Casos pràctics de règim general d’IVA.

- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA).

- Quin és el contingut i com s'emplena el model 303.

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per règim general o per mòduls?

Agenda