Ajuts

dijous 10 de juliol de 2014 | Ajut

Mentoring per a joves emprenedors/es

Mentoring per a joves emprenedors/es

YBI (www.youthbusiness.org) és una xarxa global d’organitzacions i iniciatives independents i sense ànim de lucre que ajuden a joves a crear i consolidar els seus propis negocis amb l’objectiu de generar ocupació. Els membres de la xarxa ajuden a joves desatesos mitjançant una metodologia comuna, que combina formació, finançament i mentoring, adaptada als contextos locals i en col•laboració amb administracions, empreses i institucions socials. És present a 40 països i el darrer any va ajudar 11.884 joves a crear el seu propi negoci.

La CP’AC, entitat fundada al 1986 i especialitzada en la promoció de l’autoocupació i en la prestació de serveis de suport a joves emprenedors/es, amb un equip de 25 consultors i seus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona lidera la implementació de la metodologia de YBI a Catalunya, en el marc de Youth Business Spain, amb la col•laboració de JP Morgan i Accenture. Es tracta d’una iniciativa col•lectiva d’àmbit nacional que té per objectiu implementar un programa eficaç de suport a l'autoocupació dels/les joves, de 18 a 35 anys, amb perfil emprenedor i una idea de negoci, però sense accés als recursos necessaris per crear el seu propi lloc de treball.

La iniciativa ha estat dissenyada des d’un punt de vista d’impacte col•lectiu i pretén crear un partenariat multiactor en què organitzacions socials, administracions públiques i empreses privades cooperin per possibilitar la creació de noves empreses per part de la joventut. La metodologia de YBI, aplicada amb èxit a més de 40 països, combina dinàmiques d’orientació i formació per a potenciar les habilitats i competències emprenedores dels/les joves, una línia de microcrèdits que els permeti afrontar les inversions necessàries per a posar en marxa el negoci, i un programa de mentoring en què, empresaris/es amb experiència en qualitat de voluntaris/es ajuden els/les joves a consolidar els seus projectes empresarials.

El mentoring és una metodologia de suport personalitzat mitjançant la qual una persona experta, en aquest cas un/a professional preferentment amb experiència emprenedora, ajuda a una altra amb menys experiència, en aquest cas un/a jove que està iniciant la seva primera aventura empresarial, a potenciar les seves habilitats i competències, possibilitant el seu desenvolupament personal i professional. Consisteix en establir un espai de confiança i comprensió one-on-one, que permeti l’anàlisi i la discussió dels problemes i inquietuds que se li plantegen a l’emprenedor/a en la gestió del negoci, utilitzant les preguntes obertes, l’escolta activa i l’assertivitat, amb l’objectiu de potenciar la seva autoconfiança i d’enfortir el procés de presa de decisions. El paper del/a mentor/a no és donar consells o actuar com a consultor/a, sinó ajudar els/les joves a detectar i afrontar els seus reptes i trobar les solucions per sí mateixos/es.

Les relacions de mentoring es canalitzen mitjançant sessions d’una durada d’entre 2 i 4 hores, habitualment en el negoci de l’emprenedor/a, amb una periodicitat quinzenal o mensual i durant un període de 1 any (prorrogable). La CP’AC ha adaptat el Mentoring Toolkit de YBI i compta amb una descripció detallada d’aquests processos i amb eines de suport per a la seva implementació

La relació de mentoring es formalitza mitjançant la signatura d’un acord entre el/la mentor/a, l’emprenedor/a i CP’AC en què s’estableixen les obligacions de cadascuna de les parts.

Si esteu interessats en el programa com a voluntari/mentor o com a jove emprenedor podeu contactar amb la responsable del programa de mentoring l’Ana Bejarano (abejarano@autoocupacio.org) o amb qualsevol de les delegacions a la web www.autoocupacio.org.

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

Etiquetes

No hi ha etiquetes.

Agenda