OBJECTIUS
Ajudar a la persona empresaria individual a realitzar el compte de resultats mensual per la presa de decisions i l’anàlisi de la viabilitat econòmica.

CONTINGUTS

Sessió 1:

Continguts:

– Anàlisi de vendes per linea de negoci.

– Anàlisi de marges brut comercial i marge ponderat.

– Analisi de costos d’estructura.

– Realització del compte de resultats mensual.

 

Sessió 2:

Continguts:

– Analitzar les ràtios de gestió econòmica.

– Projectar el compte de resultats a un any vista per prendre decisions sobre la gestió.

Aquesta acció formativa serà a càrrec de Lourdes Pérez.

Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

 

Comparteix