Els ajuntaments d’Alella i el Masnou han signat el conveni de col·laboració per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marquès. L’acord es va formalitzar el dia 18 de març, mentre que a la sessió plenària de l’Ajuntament de Teià del mateix dia es va aprovar el conveni, que serà signat quan el consistori teianenc hagi aprovat definitivament el seu pressupost. L’acord posa de manifest la voluntat d’aquests tres municipis per crear dinàmiques de cooperació supramunicipal per fer front a la situació econòmica actual i als reptes de futur que es plantegen mitjançant la creació d’un teixit empresarial fort. En aquesta línia, es fa imprescindible el suport i el foment de les empreses del territori, així com de les iniciatives dutes a terme per les persones emprenedores. Aquest és l’objectiu principal del Centre d’Empreses Casa del Marquès, un projecte que engresca tots tres municipis.

El Centre d’Empreses Casa del Marquès vol convertir-se en dinamitzador i catalitzador de la innovació per al teixit empresarial del territori. Alhora, servirà per millorar l’oferta actual de serveis de suport a les empreses i emprenedors oferint-los la possibilitat d’allotjament empresarial, ja sigui en règim d’incubació o de consolidació.

A més de constatar els objectius fonamentals de l’equipament, el conveni signat fixa les condicions de la col·laboració. Si bé l’Ajuntament del Masnou és el darrer responsable quant a la capacitat de decisió, planificació, organització i realització dels serveis i les activitats del Centre d’Empreses, es constituirà una comissió de seguiment, formada pels regidors i tècnics de Promoció Econòmica de tots tres municipis. El conveni, que té una durada de dos anys, també fixa una aportació econòmica dels ajuntaments d’Alella i Teià.

Comparteix