ES REPRENEN ELS TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL

 

El passat 18 de març de 2020 es publicava la convocatòria del 2020 per a la presentació de sol·licituds en el marc de les subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball. L’aprovació de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020 va comportar, entre d’altres qüestions, la suspensió dels terminis administratius de diferents procediments administratius. Entre ells, els relatius a aquesta convocatòria.

 

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, aixecava la suspensió d’aquests terminis i reprenia el seu còmput a partir del dia 2 de juny de 2020.

Informar-vos que el termini per a presentar sol·licituds en el marc d’aquesta convocatòria finalitza el dia 1 de juliol de 2020.

Els negocis poden concórrer a les línies següents d’ajuts:

a) Línia 1. Inversions en locals. L’objecte de les subvencions és fomentar la realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al terme municipal del Masnou, per tal de contribuir a la consolidació del teixit productiu local i al desenvolupament econòmic i comercial del municipi.

a) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials.  L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.

b) Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi.

c) Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

 

Les actuacions cal que hagin estat efectivament realitzades dintre de l’any 2019.

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’equip tècnic del Centre d’empreses de la Casa del Marquès a l’adreça de correu electrònic casadelmarques@elmasnou.cat.

 

Comparteix