Formació

Comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral

Gestió bàsica fiscal, laboral i mercantil que un emprenedor ha de conèixer abans d'obrir un negoci

dimarts 2 de juliol de 2019 , dijous 4 de juliol de 2019 , dijous 1 de gener de 1970

Sessió acompanyament per a persones emprenedores

Sessions
2
Hores
8
Sessió 1
dimarts 2 de juliol de 2019, 10:00 a 14:00
Sessió 2
dijous 4 de juliol de 2019, 10:00 a 14:00
Sessió 4
dijous 1 de gener de 1970, : a :

OBJECTIUS:
L’ objectiu és que l'emprenedor tingui uns coneixements bàsics de fiscalitat abans d’obrir el negoci, que sàpiga quins són els sistemes de tributació IRPF i liquidació d’ IVA. En l’àmbit laboral els assistents aprendran quins són els tràmits que ha de seguir per tal de donar-se d’alta a la seguretat social, els tipus de cotització i contractar treballadors. També que adquireixi coneixements sobre els documents bàsics de gestió empresarial com ara la factura, l’albarà, la comanda etc. i els contractes més utilitzats en l’àmbit de l'empresa.

CONTINGUTS:
Sessió 1:
• Objectiu:
- Conèixer els aspectes bàsics de l’àmbit fiscal i laboral.
• Continguts:
- Coneixements bàsics de fiscalitat:
* Conèixer els sistemes de tributació IRPF. Conèixer la tributació per Impost de societats i les diferències entre ambdós sistemes IRPF i Impost de societats.
* Conèixer els sistemes de liquidació d’IVA.
- Coneixements bàsics en l’àmbit laboral:
* Com donar-te d’alta.
* Els sistemes de cotització.
* La contractació de treballadors.
* Tipus de contractes laborals.
- Resoldre i analitzar casos pràctics sobre els continguts treballats.
Sessió 2:
• Objectiu:
- Conèixer els documents bàsics de gestió empresarial, com ara la factura, la comanda, el pressupost, l’albarà, la proposta de contracte, i saber quins són els aspectes que s’han de saber a la hora de negociar i contractar. Conèixer els contractes més utilitzats en l’àmbit de l'empresa.
• Continguts:
- Quins són els documents bàsics de gestió de l'empresa.
- Els requisits legals de la factura, de l’albarà i de la comanda.
- Que és una proposta de contracte. Com ha de ser el contingut d’una proposta de contracte.
- Com s’ha de negociar un contracte.
- El contracte:
* Les parts d’un contracte.
* L’objecte del contracte.
* El contingut i les condicions del contracte.
- El contracte de lloguer per us diferent a l’habitatge.
- El contracte de compravenda.
- El contracte d’agència.
- El contracte de distribució.
- El contracte de mediació.
- El contracte de franquícia.
- Resoldre i analitzar casos pràctics sobre els continguts treballats.

Agenda