Mitjançant l’ordre EMO/311/2015, de 2 d’octubre, s’ha obert la convocatòria per a que les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment i que tenen el centre de treball a Catalunya sol·licitin les subvencions per fomentar la incorporació de persones aturades majors de 45 anys al mercat de treball.

No es consideren beneficiàries d’aquests ajuts les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

La quantia de la subvenció que rebran per cada treballador/a depèn del salari brut anual segons el conveni, la jornada i la durada del contracte. També es té en compte que la persona contractada tingui reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les sol·licituds per la convocatòria d’enguany es poden presentar fins al 30 de novembre de 2015. La convocatòria del 2016 tindrà aquests terminis: de l’1 de gener al 30 de novembre i la seva concessió estarà condicionada a l’existència de crèdit suficient.

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç.  

Comparteix