Mercè Torrents. Economista Pèrit Judicial

 Mercè Torrents. Economista Pèrit Judicial 


 Economista pèrit judicial 

 

  • Autònoms i Societats
  • Fiscalitat i Tributació
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Impost sobre la Renda de les persones Físiques (IRPF)
  • Impost sobre el Patrimoni
  • Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR)
  • Declaració informativa sobre Béns i Drets a l’estranger
  • Assessoria Mercantil
  • Actuacions pericials a l’Administració de Justícia
 

Xarxes Socials


Informació de contacte

 619 015 603 

 +34 619 015 603 

 Centre d'Empreses Casa del Marquès, Passeig del Bellresguard, 12, El Masnou, España