Amb motiu de la situació excepcional generada per la crisi sanitària del COVID-19, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou ha posat en marxa l'espai virtual “Promoció Econòmica Respon” que té com a finalitat principal atendre a empreses, autònoms i persones emprenedores i treballadores en qüestions relacionades amb:
  • Els serveis a empreses i persones emprenedores que s'ofereixen des del Servei de Promoció Econòmica.
  • Els serveis a persones treballadores en situació d'atur o en actiu que s'ofereixen des del Servei d'Ocupació.
  • Servei de consultes sobre línies de suport empresarial.
  • Les mesures de suport econòmic a pimes i persones autònomes adoptades per les diferents administracions, que anirem recollint i actualitzant en aquest espai virtual a mesura que vagin apareixent.
Omple el formulari adjunt i et donarem una resposta personalitzada en menys de 24 hores.
 

Ajuts econòmics

Documents

Nom Tipus Data
Hoja Informativa Empresas: Como solicitar la prestación en nombre de los trabajadores afectados por ERTE PDF 30/03/2020 Descarregar
Ajuts econòmics per autònoms PDF 28/03/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Ajuntament del Masnou: decret d'actuacions de resposta a l'impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 http://www.elmasnou.cat/media/repository//noticies/noticies_2020/decret_mesures_economiques.pdf
Ajuntament del Masnou: pla de xoc pels efectes econòmics del coronavirus http://www.elmasnou.cat/actualitat-i-participacio/pla-de-xoc-pels-efectes-economics-del-coronavirus
Ajuts i prestacions per empreses i persones autònomes http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
Canal Empresa Generalitat de Catalunya: nou servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19 https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19
Programa Accelara Pymes Financiación https://acelerapyme.gob.es/financiacion
Programa Accelera Pymes soluciones tecnológicas https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas
SOC: mesures i ajuts per autònoms https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Info_-Autonoms_25_03_2020.pdf
SOC: mesures i ajuts per empreses https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Infografia_Empreses_25_03_2020.pdf

Mesures sociolaborals

Documents

Nom Tipus Data
CECAT - Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - Protecció civil - preguntes sobre les restriccions d'activitatd per la COVID-19 - Versió 30-03-2020 PDF 30/03/2020 Descarregar
Ajudes, prestacions i mesures adreçades a empreses i persones treballadores en règim d'autònoms amb treballadors/es a càrrec PDF 28/03/2020 Descarregar
Què és un ERTO ?: breu guia per persones treballadores PDF 28/03/2020 Descarregar
Què haig de fer si estic afectat o afectada per un ERTO? PDF 28/03/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
CECAT - Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - Protecció civil - preguntes sobre les restriccions d'activitatd per la COVID-19 http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200326-15h_corregit.pdf
Consell de Relacions Laborals de Catalunya: recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid19 https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/PMF_Ciutadania_24_03_2020.pdf
Mesures laborals aprovades al Consell de Ministres extraordinari - 27 de març de 2020 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx#LABORAL
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Jurídics i Laborals. 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic

Mesures fiscals

Documents

Nom Tipus Data
Acord JGL26032020 Anul.lació del cobrament de taxes per ocupació de la via pública i taxa d’escombraries PDF 30/03/2020 Descarregar
Mesures fiscals i línies de crèdit per petites i mitjanes empreses PDF 28/03/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
El Govern de la Generalitat constitueix el fons de garantia per a la línia ICF-Avalis Liquiditat amb una dotació de 750 milions d’euros https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-generalitat-constitueix-fons-garantia-linia-icf-avalis
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Fiscals 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic

Mesures sanitàries

Documents

Nom Tipus Data
Informacions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) DOC 28/03/2020 Descarregar
Informe de situació dels protocols d’actuació del nou coronavirus PDF 28/03/2020 Descarregar
Recomanacions d'higiene per empreses (ACSA) PDF 28/03/2020 Descarregar
Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus (ACSA) PDF 28/03/2020 Descarregar
Recomanacions per anar a fer la compra d’aliments Mesures de contenció de la transmissió de COVID-19 PDF 28/03/2020 Descarregar
Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic PDF 28/03/2020 Descarregar
Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments PDF 28/03/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Material Divulgatiu: Contenir el Coronavirus és responsabilitat de tothom 15032020 https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=UxQFoADBkI9W62k7ja7EDabUsJtEKgJC2CxMQG9irq6h1UXdlNTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcontenir-el-coronavirus-es-responsa
Material Divulgatiu: Distància de Seguretat https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=LYjBMuuKWVpMlyygiKDSimelh5SpARgUwPx4RbF74FyPig2UktTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcartell-distancia-seguretat.pdf
Material Divulgatiu: Mesures de seguretat a tenir en compte quan es va a comprar 14032020 https://mail.elmasnou.cat/owa/redir.aspx?C=VcBWPLOYMCTDe7ASQD2Lr7oqOgFa8L9JYQSCxVY-5tCh1UXdlNTXCA..&URL=http%3a%2f%2fcanalsalut.gencat.cat%2fweb%2f.content%2f_A-Z%2fC%2fcoronavirus-2019-ncov%2fmaterial-divulgatiu%2fcartell-ciutadania-supermercats.pdf

Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal

Documents

Nom Tipus Data

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Formulari de consulta

* indica un camp obligatori.