Amb motiu de la situació excepcional generada per la crisi sanitària de la COVID-19, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou ha posat en marxa l’espai virtual “Promoció Econòmica Respon- Ocupació”, que té com a finalitat principal oferir informació en qüestions relacionades amb:

  • Els serveis a persones en situació d’atur o en actiu que s’ofereixen des del Servei Local d’Ocupació.
  • Els serveis de formació per a la millora de l'ocupabilitat i la recerca de feina.
  • Les mesures de suport econòmic i sociolaborals adoptades per les diferents administracions, que anirem recollint i actualitzant en aquest espai virtual a mesura que es vagin publicant.


Omple el formuari adjunt i et donarem una resposta personalitzada en menys de 24 hores. 

Informació per a persones treballadores

Documents

Nom Tipus Data
gencat - AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT LA COVID-19 (2021) PDF 07/07/2021 Descarregar
gencat - AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT LA COVID-19 (2021) PDF 07/07/2021 Descarregar
gencat - AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT LA COVID-19 (2021) PDF 07/07/2021 Descarregar
gencat - TERCERA RESOLUCIÓ ATORGAMENT AJUTS DE CONVOCATÒRIA TSF/804/2021, DE 19 DE MARÇ, ADREÇADA A PERSONES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ I AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PDF 26/03/2021 Descarregar
gencat - SEGONA RESOLUCIÓ ATORGAMENT AJUTS DE CONVOCATÒRIA TSF/804/2021, DE 19 DE MARÇ, ADREÇADA A LES PERSONES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ I AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DOC 26/03/2021 Descarregar
gencat - PRIMERA RESOLUCIÓ ATORGAMENT AJUTS CONVOCATÒRIA TSF/804/2021, DE 19 DE MARÇ, ADREÇADA A PERSONES AFECTADES PER EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ I FIXES DISCONTÍNUES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PDF 26/03/2021 Descarregar
gencat - TERCERA RESOLUCIÓ ATORGAMENT AJUTS DE CONVOCATÒRIA TSF/804/2021, DE 19 DE MARÇ, ADREÇADA A PERSONES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ I AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PDF 26/03/2021 Descarregar
Generalitat de Catalunya - SOC - AJUTS ADREÇATS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PDF 20/05/2020 Descarregar
Generalitat de Catalunya - SOC - AJUTS ADREÇATS A COOPERATIVES PDF 20/05/2020 Descarregar
Prestació Extraordinària per subministraments bàsics PDF 30/04/2020 Descarregar
Moratòria Cotitzacions a la Seguretat Social: Mesures Urgents Complementàries Àmbit Social i Econòmic 24042020 PDF 29/04/2020 Descarregar
Què és un ERTO ?: breu guia per persones treballadores PDF 22/04/2020 Descarregar
SOC Preguntes Freqüents Ciutadania_01_04-2020 PDF 22/04/2020 Descarregar
Subsidi per a persones treballadores de la lar i subsidi excepcional per finalizació de contracte temporal PDF 22/04/2020 Descarregar
Resum Mesures Laborals Extraordinàries PDF 22/04/2020 Descarregar
CECAT - Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - Protecció civil - preguntes sobre les restriccions d’activitats per la Covid-19 16-04-2020 PDF 22/04/2020 Descarregar
Tele-Treball PDF 22/04/2020 Descarregar
Com donar-se d'alta al SOC PDF 22/04/2020 Descarregar
Reducció de jornada ( Circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions per evitar la transmisió del Covid-19) PDF 22/04/2020 Descarregar
Distinció Tipus d’ERTO 31032020 PDF 22/04/2020 Descarregar
Informació Permís retribuït per persones treballadores per compte aliè PDF 22/04/2020 Descarregar
Prestacions per desocupació PDF 22/04/2020 Descarregar
Què haig de fer si estic afectat o afectada per un ERTO? PDF 22/04/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu / 19.02.2021 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/Ajut-extraordinari-per-a-persones-afectades-per-un-ERTO-i-persones-amb-contracte-fix-discontinu/
Ajuts per Aturats que hagin exhaurit altres prestacions. Sol.licitar entre el 06 i 30 de novembre 23.11.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajuts_desocupats/
Atur per a artistes / 19.02.2021 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/
Atur per a artistes 19.11.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-artistes/
BOE - REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20
FAQS del SOC https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/
gencat - AJUTS A LA CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT ORDINARI DE TREBALL PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DE PERSONES VULNERABLES / 20.07.2021 https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category
gencat - AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT LA COVID-19 (2021) / 07.07.2021 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-
gencat - COVID-19 INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA - CONTACTES ESTRETS / 13.07.2021 https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/
gencat - PREGUNTES MÉS FREQÜENTS / 13.04.2021 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/preguntas-mas-frecuentes/
gencat - SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A LA SEGONA OPORTUNITAT / 04.05.2021 http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Servei-dacompanyament-per-a-la-segona-oportunitat-00002
Generalitat de Catalunya - Treball - SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL / 16.06.2020 https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=
Generalitat de Catalunya- Ajudes a persones treballadores de centres residencials (termini per presentar fins les 15.00 hores del 14.10.20) 05.10.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajut-a-persones-treballadores-de-centres-residencials/#
Generalitat de Catalunya- Ajuts de Consum (Descomptes en la factura de la llum) 05.10.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/
Generalitat de Catalunya- Atur per a persones afectades per un ERTO ( Pròrroga dels ERTO fins el 31 de gener de 2021) 05.10.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/
Generalitat de Catalunya- Preguntes Freqüents Ciutadania EXPEDIENT DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ 02.09.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/
Generalitat de Catalunya- Preguntes Freqüents Ciutadania idCAT Mòbil 02.09.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/idcat-mobil/
Nova modalitat d'ERTO com a conseqüència de les restriccions sanitàries / 29.01.2021 http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nova-modalitat-dERTO-com-a-consequeencia-de-les-restriccions-sanitaries
Nova modalitat d'ERTO derivada de les noves mesures per fer front a la COVID-19 11.01.2021 https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nova-modalitat-dERTO-derivada-de-les-noves-mesures-per-fer-front-a-la-COVID-19
PIMEC - PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS AUTÓNOMOS EN RELACIÓN A LOS EFECTOS DEL COVID-19 / 08.06.2020 https://www.pimec.org/ca/node/517795
SOC: El govern aproba promoure la inserció de persones beneficiàries de la Renda Garantia de Ciutadania / 23.07.2020 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-Govern-aprova-promoure-la-insercio-laboral-de-persones-beneficiaries-de-la-Renda-Garantida-de-Ciutadania-amb-una-dotacio-de-83-milions-deuros
TGSS - SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL / 08.06.2020 https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

Ofertes de Feina COVID-19

Documents

Nom Tipus Data
Borses de treball per a la campanya de la fruita 2020 PDF 23/04/2020 Descarregar
Borses de treball emergència COVID 19 PDF 23/04/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Ofertes XALOC https://xaloc.diba.cat/el-meu-municipi
Preguntes més freqüents sobre la campanya agrària 2020 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-mes-frequeents-sobre-la-Campanya-Agraria-2020

Club de la Feina en línia

Documents

Nom Tipus Data
Cv competències DOC 27/04/2020 Descarregar
Cv per sectors DOC 27/04/2020 Descarregar
Carta de presentació Autocandidatura DOC 27/04/2020 Descarregar
Cv perfil senzill DOC 27/04/2020 Descarregar
Llistat portals web DOC 27/04/2020 Descarregar
Cv perfil bàsic DOC 27/04/2020 Descarregar
Llistat portals web PDF PDF 27/04/2020 Descarregar
Dossier Competències PDF 27/04/2020 Descarregar
Carta Presentació per una Oferta Publicada DOC 27/04/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Càpsules formatives en línia: Com redactar una carta de presentació, com fer un currículum o com fer una entrevista de treball per videotrucada https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyDOWdFgV8boRknghJhlczQmLrGt9JEqK9cctwLbLFaqwWA/viewform

Recursos Formatius en Línia

Documents

Nom Tipus Data
Formació en línia: Vetllador/a escolar / Inici: 3a setmana de juny (40 hores) PDF 26/05/2020 Descarregar
Formació en Línia: Una imatge val més que 1000 paraules del 01 al 05 de juny de 9 a 11.30h (12 hores totals) PDF 25/05/2020 Descarregar
Formació en línia: Manipulació d'aliments en temps de COVID-19 / 3 i 5 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) Anàlisi de punts crítics (APPCC) / 10 i 12 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) PDF 25/05/2020 Descarregar
Formació en línia: Prepara't per a l'ACTIC II / 8, 10 , 12, 15, 17, 19, 22 i 26 juny i 1 de juliol - de 9.30 a 11.30 h (25 hores) + tutoria individual per alumne PDF 25/05/2020 Descarregar
Formació en Línia: Com trobar ofertes de feina 26 i 27 de maig de 9.30 a 13.30h PDF 13/05/2020 Descarregar
Formació en línia: Estratègies per superar la discriminació laboral en la cerca de feina 11,13, 18 i 20 de maig de 09.30 a 13.00h PDF 06/05/2020 Descarregar
Com crear un perfil LinkedIn que sigui atractiu 29 i 30 d’abril de 2020 de 9.30 a 14.00 PDF 23/04/2020 Descarregar

Altres enllaços d'interès

Nom Enllaç
Formació en línia: Manipulació d'aliments en temps de COVID-19 / 3 i 5 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) https://forms.gle/LqjS2a31XhvNaAng7
Formació en línia: Prepara't per a l'ACTIC II / 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 i 26 juny i 1 de juliol - de 9.30 a 11.30 h (25 hores) + tutoria individual per alumne https://forms.gle/5UBf1vsjHk9UpE566
Formació en línia: Vetllador/a escolar / Inici: 3a setmana de juny (40 hores) https://forms.gle/FSrAjMb3FUL8VTh66
Formació en línia:Anàlisi de punts crítics (APPCC) / 10 i 12 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) https://forms.gle/3F669auHPeE36aDz6
Formacions a la Xarxa XALOC https://xaloc.diba.cat/cursos-de-formacio
Formacions sobre el COVID19 adreçada als professionals d’equips de suport de residències de Catalunya https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/informacio-sobre-la-covid-19/ciutadans/formacio-sobre-la-covid-19/
Generalitat: Estàs pensant a reorientar la teva carrera professional? https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Estas-pensant-a-reorientar-la-teva-carrera-professional
Qüestionari sobre necessitats formatives - Ajuda'ns a definir la formació que necessites! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTM4o9B7xNCCBGnIVBE6gqOrOMs1_gUsf94HcMGM2Fl80wEg/viewform
Recursos formatius gratuïts: Fundae ( formación gratuita en competencias digitales) https://www.fundae.es/digitalizate
Recursos gratuïts en línia : Adecco Group (Formació Oberta amb motiu COVID19 competències digitals i transversals i idiomes https://empresas.adecco.es/adeccopropositoformacion/
Recursos gratuïts en línia: Google Activate (formació àmbit digital) https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
Recursos gratuïts en línia: Parla.cat (autoaprenentatge del català) https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
Recursos gratuïts en línia: PimecFormació (formació per Instagram Live) https://www.instagram.com/pimecformacio/https://instagram.com/pimecformacio

Formulari de consulta

* indica un camp obligatori.