Cultura Emprenedora a l’Escola

La promoció de la cultura emprenedora esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils, que capaciten les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals.

Finalitat

La finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria:

 • L’observació i l’exploració.
 • La iniciativa i creativitat.
 • La responsabilitat.
 • La pressa de decisions i assumpció de risc.
 • La flexibilitat i la perseverança.
 • La recerca i aprofitament de recursos, com la informació i les tecnologies.
 • La cooperació i solidaritat.
 • El coneixement i respecte de l’entorn.
 • El treball col·laboratiu i el treball en equip.

El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè:

 • Aporta un model de gestió democràtica i participativa.
 • Reforça un vessant de responsabilitat social.

Com ho fem?

Vinculant els ens locals i els centres educatius en un treball conjunt que es fonamenta en dos pilars bàsics:

 • Una estratègia local, impulsada per cada ens local de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic, amb la voluntat d’integració del projecte en les polítiques municipals i d’extensió i permanència del projecte a les escoles. Per al seu desenvolupament, és bàsica la interacció entre els centres i els recursos educatius, socials i productius del municipi.
 • Un programa educatiu a les escoles basat metodològicament en un treball per projectes, innovador i arrelat al context local, i en un aprenentatge significatiu orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a la participació real i efectiva.

Durant el curs escolar, tots els alumnes d’una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Aquest procés comporta:

 • Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital social a aportar per cadascun dels socis…)
 • Elecció del producte
 • Disseny de la imatge corporativa
 • Difusió i comunicació
 • Producció i venda en un mercat local
 • Aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social
 • Avaluació de la feina feta

En un context creatiu i lúdic, l’alumnat desenvolupa capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal, a la vegada que manté contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l’escola amb l’entorn.

El programa educatiu a l’escola compta amb l’assistència tècnica de la Ciutat Industrial de la Vall del Nalón, S.A.U. en la formació al professorat, l’elaboració dels materials didàctics, el manteniment de la web del projecte i el desenvolupament de les tutories presencials i virtuals.

L’Ajuntament del Masnou participa en aquest projecte per primera vegada en el curs 2014-2015 juntament amb els alumnes de 5è de l’Escola Ocata. L’objectiu del programa és poder arribar a implementar-se poc a poc en tots els centres educatius de primària del municipi.