RECORDATORI CONVOCATORIA OBERTA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL

 

Informar-vos que el termini per a presentar sol·licituds en el marc d’aquesta convocatòria finalitza el dia 1 de juliol de 2020.

Els negocis poden concórrer a les línies següents d’ajuts:

a) Línia 1. Inversions en locals. L’objecte de les subvencions és fomentar la realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al terme municipal del Masnou, per tal de contribuir a la consolidació del teixit productiu local i al desenvolupament econòmic i comercial del municipi.

a) Línia 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials.  L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.

b) Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi.

c) Línia 4. Promoció comercial i digitalització. L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

 

Les actuacions cal que hagin estat efectivament realitzades dintre de l’any 2019.

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’equip tècnic del Centre d’empreses de la Casa del Marquès a l’adreça de correu electrònic casadelmarques@elmasnou.cat.

Adjunto l’enllaç al tràmit. https://cataleg.elmasnou.cat:7443/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=176

Comparteix