Kit digital per a empreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicitat les bases i la convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses del segment II d’entre 3 i menys de 10 treballadors, anomenat Programa Kit Digital, amb càrrec als fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.

Aquest programa s’atorga en forma de “bo digital”, subvencions directes, mitjançant el procediment de concurrència no competitiva.  Es finança l’adopció de solucions de digitalització disponibles al Catàleg de solucions de digitalització recollit a la plataforma Acelera Pyme:  lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eina d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

El bo digital està destinat a empreses d’entre 3 i menys de 10 empleats que tinguin el domicili fiscal en territori espanyol i estiguin inscrites al Cens d’empresaris, professional i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajuda i tenir-ne una antiguitat mínima de 6 mesos.

L’import màxim subvencionable és de 6.000 euros i l’ajut es pot sol·licitar des del 2 de setembre del 2022 fins al 2 de setembre de 2023, termini que pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert pel programa, 500 milions d’euros. 

Les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors, segment I, encara poden sol·licitar el kit digital fins al 15 de març de 2023 a les 11:00 hores amb un import màxim subvencionable de 12.000 euros.

Per a més informació consulta els següents enllaços:

Enllaç a Acelera Pyme:  https://acelerapyme.gob.es/kit-digital

Guia per a obtenir el bo digital: https://acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/Kit_Digital_Gui%CC%81a_pymes.pdf

Bases reguladores Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf

Modificació de les bases reguladores Ordre ETD/734/2022, de 26 de juliol, per la que es modifica l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf

Extracte de la Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.es:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf

Comparteix