Enllaços recomanats

Nom Enllaç Sector
ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l'empresa http://accio.gencat.cat/cat/ Organismes oficials
Agència espanyola de Protecció de Dades Personals https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php Organismes oficials
Ajuntament del Masnou http://www.elmasnou.cat Organismes oficials
BOE - REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20 PEO Informació per a persones treballadores
BOE - REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20 PE Mesures sociolaborals
BOE: COVID-19 COLECTIVOS VULNERABLES / 16.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=2 PE Mesures sociolaborals
BOE: COVID-19 DERECHO EUROPEO, ESTATAL Y AUTONÓMICO / 08.06.20 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2 PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
BOE: COVID-19 MEDIDAS TRIBUTARIAS / 16.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=2 PE Mesures fiscals
BOE: COVID-19 MOVILIDAD DE LAS PERSONAS / 13.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=2 PE Mesures sanitàries
BOE: DESESCALADA COVID-19 FASE 0 / 12.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=381_Desescalada_COVID-19_Fase_0&tipo=C&modo=2 PE Mesures sanitàries
BOE: DESESCALADA COVID-19 FASE 1 / 12.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=366_Desescalada_COVID-19_Fase_1&tipo=C&modo=2 PE Mesures sanitàries
BOE: DESESCALADA COVID-19 FASE 2 / 15.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=380_Desescalada_COVID-19_Fase_2&tipo=C&modo=2 PE Mesures sanitàries
BOE: DESESCALADA COVID-19 FASE 3 / 15.06.2020 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=384_Desescalada_COVID-19_Fase_3&tipo=C&modo=2 PE Mesures sanitàries
Bonificacions de la Seguretat Social http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf Organismes oficials
Canal Empresa http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa Organismes oficials
Càpsules formatives en línia: Com redactar una carta de presentació, com fer un currículum o com fer una entrevista de treball per videotrucada https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyDOWdFgV8boRknghJhlczQmLrGt9JEqK9cctwLbLFaqwWA/viewform PEO Club de la Feina en línia
Catalunya Emprèn http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/ Emprenedoria
CECAT - Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - Protecció civil - preguntes sobre les restriccions d'activitatd per la COVID-19 http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200326-15h_corregit.pdf PE Mesures sociolaborals
CIRCE - Punt PAE http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx Emprenedoria
Com donar-se d’alta al SOC https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/CORONAVIRUS/Imatges/Tramit_Demanda_900_OVT_06_04_2020.pdf PE Mesures sociolaborals
Consell de Relacions Laborals de Catalunya: recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf PE Mesures sociolaborals
Creació de cooperatives exprés http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/_treb_vols_crear_una_cooperativa_o_una/ Emprenedoria
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ Organismes oficials
Diputació de Barcelona, Servei de Teixit Productiu http://www.diba.cat/es/web/promoeco/teixit/default Organismes oficials
DOGC- RESOLUCIO SLT/2017/2020, de 28 d'agost. Prohibició de trobades de més de 10 persones https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880891&language=ca_ES PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
El Govern de la Generalitat constitueix el fons de garantia per a la línia ICF-Avalis Liquiditat amb una dotació de 750 milions d’euros https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-generalitat-constitueix-fons-garantia-linia-icf-avalis PE Mesures fiscals
Epígrafs de l'IAE www.epigrafesiae.com Emprenedoria
Facebook/Ajuntament del Masnou - A PARTIR D'AVUI, LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA ESTABLERT QUE CATALUNYA PASSA A LA FASE DE REPRESA O DE NOVA REALITAT / 19.06.2020 https://www.facebook.com/elmasnou.cat/posts/1548978498608256 PE Mesures sanitàries
Facebook/Ajuntament del masnou - A PARTIR D'AVUI, LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA ESTABLERT QUE CATALNYA PASSA A LA FASE DE REPRESA O DE NOVA REALITAT / 19.06.2020 https://www.facebook.com/elmasnou.cat/posts/1548978498608256 PE Mesures sanitàries
FAQS del SOC https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/ PEO Informació per a persones treballadores
Formació en línia: Manipulació d'aliments en temps de COVID-19 / 3 i 5 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) https://forms.gle/LqjS2a31XhvNaAng7 PEO Recursos Formatius en Línia
Formació en línia: Prepara't per a l'ACTIC II / 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 i 26 juny i 1 de juliol - de 9.30 a 11.30 h (25 hores) + tutoria individual per alumne https://forms.gle/5UBf1vsjHk9UpE566 PEO Recursos Formatius en Línia
Formació en línia: Vetllador/a escolar / Inici: 3a setmana de juny (40 hores) https://forms.gle/FSrAjMb3FUL8VTh66 PEO Recursos Formatius en Línia
Formació en línia:Anàlisi de punts crítics (APPCC) / 10 i 12 de juny - de 16 a 18 h (4 hores) https://forms.gle/3F669auHPeE36aDz6 PEO Recursos Formatius en Línia
Formacions a la Xarxa XALOC https://xaloc.diba.cat/cursos-de-formacio PEO Recursos Formatius en Línia
Formacions sobre el COVID19 adreçada als professionals d’equips de suport de residències de Catalunya https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/informacio-sobre-la-covid-19/ciutadans/formacio-sobre-la-covid-19/ PEO Recursos Formatius en Línia
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat Organismes oficials
Generalitat de Catalunya - ACSA - FASE 1 DE DESCONFINAMENT - RESTAURACIÓ I HOSTALERIA / 20.05.2020 http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19-/recomanacions-per-a-la-restauracio/condicions-per-a-les-terrasses-de-bars-i-restaurants-en-fase-i/ PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya - DESCONFINAMENT D'un cop d'ull ... / 26.05.20 https://web.gencat.cat/es/coronavirus/index.html PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya - Interior - DESCONFINAMENT FASE 0 AVANÇADA / 20.05.2020 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-0/ PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya - Treball - SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL / 16.06.2020 https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign= PEO Informació per a persones treballadores
Generalitat de Catalunya- Preguntes Freqüents Ciutadania EXPEDIENT DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ 02.09.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/expedients-de-regulacio-docupacio/ PEO Informació per a persones treballadores
Generalitat de Catalunya- Preguntes Freqüents Ciutadania idCAT Mòbil 02.09.2020 https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/idcat-mobil/ PEO Informació per a persones treballadores
Generalitat de Catalunya-Activem Catalunya- / 17.07.2020 https://web.gencat.cat/es/activem/index.html PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya: Desconfinament Guies de bònes pràctiques i protocols dirigits a l'activitat comercial en establiments Fisics 13.05.2020 http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya: Desconfinament Progressiu 19.05.2020 https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/ PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya: Marketplace Empresarial Covid-19 Compra de Material 19.05.2020 http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19 PE Mesures sanitàries
Generalitat de Catalunya: Neteja i Desinfecció d'espais 19.05.2020 http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-19/neteja-i-desinfeccio-despais/ PE Mesures sanitàries
Generalitat: Estàs pensant a reorientar la teva carrera professional? https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Estas-pensant-a-reorientar-la-teva-carrera-professional PEO Recursos Formatius en Línia
Generalitat: Recursos per Establiments i Comerços https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/recursos-per-a-establiments-i-comercos/ PE Mesures sanitàries
Indicacions i preguntes freqüents adreçades a la ciutadania davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid19 https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/PMF_Ciutadania_24_03_2020.pdf PE Mesures sociolaborals
Institut Català de Finances http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa Organismes oficials
Mesures laborals aprovades al Consell de Ministres extraordinari - 27 de març de 2020 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx#LABORAL PE Mesures sociolaborals
Normativa de seguretat alimentària en l'àmbit del comerç minorista i de la restauració http://www.diba.cat/es/web/salutpublica/seguretat_alimentaria_normativa Comerç
Nota Informativa Federació de Municipis de Catalunya 2204020 https://fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=31396&id2=2&idc=1 PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
Ofertes XALOC https://xaloc.diba.cat/el-meu-municipi PEO Ofertes de Feina COVID-19
Oficina espanyola de Patents i Marques https://www.oepm.es/es/index.html Emprenedoria
PIMEC - PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS AUTÓNOMOS EN RELACIÓN A LOS EFECTOS DEL COVID-19 / 08.06.2020 tps://www.pimec.org/ca/node/517795 PE Mesures sociolaborals
PIMEC - PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS AUTÓNOMOS EN RELACIÓN A LOS EFECTOS DEL COVID-19 / 08.06.2020 https://www.pimec.org/ca/node/517795 PEO Informació per a persones treballadores
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Jurídics i Laborals. 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic PE Mesures sociolaborals
PIMEC: Informació, recursos i protocol de prevenció davant el Coronavirus SARS-COV-2 Aspectes Fiscals 30032020 https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus#juridic PE Mesures fiscals
Preguntes més freqüents sobre la campanya agrària 2020 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Preguntes-mes-frequeents-sobre-la-Campanya-Agraria-2020 PEO Ofertes de Feina COVID-19
Programa Emppersona http://www.fundaciopimec.org/ca/programes/emppersona Emprenedoria
Programa Reempresa http://www.reempresa.org/elmasnou/ Emprenedoria
Qüestionari sobre necessitats formatives - Ajuda'ns a definir la formació que necessites! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTM4o9B7xNCCBGnIVBE6gqOrOMs1_gUsf94HcMGM2Fl80wEg/viewform PEO Recursos Formatius en Línia
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf PE Enllaços a normativa local, autonòmica i estatal
Recursos formatius gratuïts: Fundae ( formación gratuita en competencias digitales) https://www.fundae.es/digitalizate PEO Recursos Formatius en Línia
Recursos gratuïts en línia : Adecco Group (Formació Oberta amb motiu COVID19 competències digitals i transversals i idiomes https://empresas.adecco.es/adeccopropositoformacion/ PEO Recursos Formatius en Línia
Recursos gratuïts en línia: Google Activate (formació àmbit digital) https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses PEO Recursos Formatius en Línia
Recursos gratuïts en línia: Parla.cat (autoaprenentatge del català) https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php PEO Recursos Formatius en Línia
Recursos gratuïts en línia: PimecFormació (formació per Instagram Live) https://www.instagram.com/pimecformacio/https://instagram.com/pimecformacio PEO Recursos Formatius en Línia
Registre Mercantil Central http://www.rcm.es Organismes oficials
SEPE, consulta sobre prestacions https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do Emprenedoria
Servei Català d'Ocupació http://www.oficinadetreball.cat Organismes oficials
SOC: El govern aproba promoure la inserció de persones beneficiàries de la Renda Garantia de Ciutadania / 23.07.2020 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-Govern-aprova-promoure-la-insercio-laboral-de-persones-beneficiaries-de-la-Renda-Garantida-de-Ciutadania-amb-una-dotacio-de-83-milions-deuros PEO Informació per a persones treballadores
TGSS - SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL / 08.06.20 https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/ PE Mesures sociolaborals
TGSS - SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL / 08.06.2020 https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/ PEO Informació per a persones treballadores

Agenda