Enllaços recomanats

Nom Enllaç Sector
ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l'empresa http://accio.gencat.cat/cat/ Organismes oficials
Agència espanyola de Protecció de Dades Personals https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php Organismes oficials
Ajuntament del Masnou http://www.elmasnou.cat Organismes oficials
Bonificacions de la Seguretat Social http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf Organismes oficials
Canal Empresa http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa Organismes oficials
Catalunya Emprèn http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/ Emprenedoria
CIRCE - Punt PAE http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx Emprenedoria
Creació de cooperatives exprés http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/_treb_vols_crear_una_cooperativa_o_una/ Emprenedoria
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ Organismes oficials
Diputació de Barcelona, Servei de Teixit Productiu http://www.diba.cat/es/web/promoeco/teixit/default Organismes oficials
Epígrafs de l'IAE www.epigrafesiae.com Emprenedoria
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat Organismes oficials
Institut Català de Finances http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa Organismes oficials
Normativa de seguretat alimentària en l'àmbit del comerç minorista i de la restauració http://www.diba.cat/es/web/salutpublica/seguretat_alimentaria_normativa Comerç
Oficina espanyola de Patents i Marques https://www.oepm.es/es/index.html Emprenedoria
Programa Emppersona http://www.fundaciopimec.org/ca/programes/emppersona Emprenedoria
Programa Reempresa http://www.reempresa.org/elmasnou/ Emprenedoria
Registre Mercantil Central http://www.rcm.es Organismes oficials
SEPE, consulta sobre prestacions https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do Emprenedoria
Servei Català d'Ocupació http://www.oficinadetreball.cat Organismes oficials

Agenda