Accelera el Creixement és un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement sorgit de la col.laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC. 

Aquest programa s’adreça a empreses de la demarcació de Barcelona. Del total de candidatures rebudes se’n farà una selecció de les 50 empreses amb més potencial de creixement. 

Les empreses participants tindran l’oportunitat d’accedir a a més de 75 hores de formació i d’assessorament in company amb experts en temes com estratègia, finançament, transformació digital, innovació, internacionalització, entre altres, per tal d’abordar els seus projectes de creixement. El cost aproximat per empresa és de 5.500 euros, dels quals 5.000, venen finançats per la Diputació i per PIMEC, de tal manera que el cost real per a l’empresa és només de 500 euros (+IVA).

El perfil d’empreses que es poden beneficiar són pimes amb tres treballadors o més, cinc anys de vida o més (creades abans del 31/12/2014), amb el centre decisió a la demarcació de Barcelona i amb voluntat de créixer.

 

Aquest programa consta de diferents fases amb l’únic objectiu de dissenyar i implementar el projecte de creixement del teu negoci.

9 mesos i més de 70 hores de suport a l’empresa estructurat en:

Fase 1

Selecció d’empreses participants

Un Comitè d’experts format per tres professionals amb una llarga experiència de suport al creixement empresarial de pimes seleccionaran les 50 empreses que participaran en aquesta edició del programa Accelera el Creixement en funció de criteris i indicadors sobre el potencial de creixement.

Fase 2

Reflexió i elaboració del pla de creixement

L’objectiu d’aquesta fase és doble:

En primer lloc, reflexionareu amb diferents experts i consultors sobre quins són els factors clau d’èxit per al creixement d’una empresa.

En segon lloc, i sobre la base de la diagnosi ja realitzada, es definirà un pla de creixement operatiu enfocat al teu negoci, amb el suport i assessorament de consultors especialitzats.

En aquesta fase participaràs en les següents activitats:

Sessions col·lectives (12 hores):

  1. Anàlisi integral.
  2. Diferenciació competitiva.
  3. Transformació digital.

Sessions individuals in company (19 hores):

  1. Diagnosi i canvas actual de la teva empresa.
  2. Diagnosi de transformació digital.
  3. Sessió d’enfocament.
  4. Canvas de futur.
  5. Disseny del pla de creixement.
  6. Sessió d’orientació a l’acció.

Fase 3

Suport en l’execució del pla de creixement

A la tercera i última fase del programa et donarem suport per posar en marxa les accions identificades en el pla de creixement del teu negoci a través d’un pla d’acció. En aquesta fase participaràs en les següents activitats:

Sessions individuals in company (20 hores):
Un expert de l’àrea o àrees identificades com a prioritàries a treballar (Innovació Tecnològica, Internacionalització, Comercialització o Organització i Equip directiu) t’acompanyarà en tot el procés i et donarà suport en l’execució de les actuacions.

6 Master Classes:
Amb experts en lideratge, innovació, comercialització, finançament, transformació digital i internacionalització perquè puguis reflexionar i aplicar al teu negoci aquests elements clau de creixement empresarial.

6 Casos de Best Practices:
Empresaris d’èxit t’aportaran l’experiència i el coneixement d’alguns dels reptes més habituals en la fase de creixement empresarial.

 

En l’inici de la que serà ja la seva 8a edició, val a dir que es tracta d’un programa molt consolidat pel qual han passat ja 347 empreses i 67 CLSE diferents, i en el que, segons les dades disponibles, passats 3 anys després de la seva participació en el programa, les empreses han augmentat, en promig, la seva FACTURACIÓ en un 27%, la seva PLANTILLA en un 21% i els seus BENEFICIS en un 87%.

Comparteix