Catàleg de Serveis

Serveis generals

01.

Servei d’assessorament per a la creació i consolidació d’empreses: informació, assessorament i acompanyament en projectes empresarials per a la seva posada en marxa i/o durant el procés de consolidació.

02.

Allotjament empresarial: El Centre disposa de divuit despatxos distribuïts en dues plantes que poden ser cedits a empreses per al desenvolupament de la seva activitat de negoci. Els nou despatxos de la segona planta es reserven a empreses de constitució recent (modalitat viver). Els altres nou són per a empreses en modalitat centre de negocis. Si la demanda d’espais per a empreses de nova creació supera l’oferta de despatxos de la segona planta, es poden cedir despatxos de la primera planta (modalitat centre de negocis).

03.

Espai coworking: Modalitat d’allotjament empresarial en espai compartit amb altres empreses. El Centre disposa de sis llocs de coworking per ser utilitzats per empreses de constitució recent.

04.

Domiciliació: Servei adreçat a empreses no allotjades perquè puguin rebre la seva correspondència al Centre i fixar-hi el seu domicili social, així com també utilitzar els espais comuns i compartits.

05.

Cessió de sales de reunió i aules: El Centre disposa de sales que poden ser cedides per a reunions o per a activitats formatives.

06.

Formació: Organització d’accions formatives sobre temes relacionats amb la gestió empresarial que afavoreixin la millora de les aptituds i actituds de l’empresariat.

07.

Serveis en línia a través del portal web de la Casa del Marquès.

Serveis complementaris

01.

Recepció: Servei de recepció de visites, trucades telefòniques i correspondència per a les empreses allotjades i domiciliades.

02.

Espai office equipat.

03.

Espai de venda automàtica.

04.

Cafeteria.

05.

Neteja dels espais comuns i compartits.

06.

Climatització i aire condicionat.

07.

Línia telefònica fixa.

08.

Connexió Wi-Fi.

09.

Accés a l’edifici 24 hores (exclusivament per a les empreses allotjades als despatxos).

10.

Lloguer d’espais d’emmagatzematge i arxiu.

11.

Lloguer d’equipament informàtic i audiovisual auxiliar.

12.

Servei de fotocòpies, impressions i enquadernacions.
Comparteix