Presentació

El Centre d’Empreses Casa del Marquès és una iniciativa clau per assolir l’objectiu general de suport i foment del desenvolupament econòmic del territori, gràcies a la qual es facilita la superació de l’etapa de risc inicial de les empreses de nova o recent creació i la seva integració en el context econòmic local.

Al mateix temps, i amb el conjunt d’eines posades a la seva disposició, el Centre d’Empreses promou l’accés de les persones emprenedores a les diferents accions d’assessorament, formació i suport per a la posada en marxa de noves iniciatives empresarials. A més, contribueix a la dinamització econòmica de les empreses ja existents al territori, difonent els productes i serveis que ofereixen, i ajudant-les a consolidar-se.

Comparteix