OBJECTIUS
Ajudar a la persona empresaria individual a aprendre sistemes per fer pressupostos per aconseguir beneficis.

CONTINGUTS

– Com calcular els costos directes i costos d’estructura dels serveis o productes.

– Com calcular el marge brut comercial i el marge ponderat.

– Com fixar el preu de venda de cada producte o servei de forma individual o general.

– Calcular el volum de facturació necessària per cobrir tots els costos de l’empresa.

– Com realitzar els pressupostos dels meus productes o serveis imputant els costos.

Aquesta acció formativa serà a càrrec de Lourdes Pérez.

Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

Comparteix