El Centre d’Empreses Casa del Marquès ocupa la desena posició pel que fa referència al nombre d’altes d’empreses realitzades pels diferents Punts d’Atenció a l’Emprenedor de la província de Barcelona segons una estadística que elabora la Diputació.

El Masnou, amb aquest servei, es posa per davant de municipis com Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Rubí, Martorell o Manresa. En aquest servei, el Centre d’Empreses Casa del Marquès a l’any 2015 (del mes de gener al mes d’agost) ha atès, assessorat i donat suport a 113 projectes per a la creació empreses. D’aquests projectes, 6 han abandonat, 28 han acabat en la creació de noves empreses i 79 estan en curs. En total, tenint en compte algun projecte que venia d’anys anteriors, des de la Casa del Marquès s’ha ajudat a donar d’alta a 29 empreses, dels quals 4 han estat societats limitades i 25 autònoms.

Les xifres reflexen l’elevada activitat en el sector de l’emprenedoria i la dinamització que això suposa per al món empresarial, però a més també demostren l’acceptació d’un servei que es va posar en marxa a l’estiu del 2014 i que al setembre del mateix any ja començava a tramitar les primeres altes de les noves empreses.

Per més informació sobre aquest servei, podeu consultar aquest enllaç

Comparteix