El divendres 5 de setembre, el Centre d’Empreses Casa del Marquès es va estrenar com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), quan es va donar d’alta la primera empresa. Aquest nou servei permet, de manera telemàtica, realitzar tots els tràmits administratius per a la constitució d’una empresa.

En aquest sentit, els punts d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) són centres en què s’assessora i presta servei als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat. Per a més informació, visiteu aquest enllaç.  

 

Comparteix