Després de la seva inauguració, el 31 de maig, durant la primera setmana de juny es van signar els nou primers convenis de cessió d’espais del Centre d’Empreses Casa del Marquès. Els convenis són d’un any de durada, prorrogables fins a tres, per als despatxos en règim de viver i per a l’espai coworking, i fins a cinc per als despatxos en règim de centre de negocis. En els actes de signatura, l’alcalde, Pere Parés, va ser acompanyat pel regidor de Promoció Econòmica, Quim Fàbregas, entre altres regidors del consistori masnoví.

Dintre del termini que fixaven les bases reguladores del procediment per a la cessió inicial dels espais destinats a allotjament empresarial del Centre d’Empreses Casa del Marquès, hi va haver onze sol·licituds a les quals, un cop valorades, es va preassignar un despatx, d’acord amb les seves prioritats. Una vegada aportada la documentació necessària, es va signar el conveni de cessió dels espais. El dia 2 de juny es van signar els tres primers convenis i, el dia 5, se’n van signar sis més. 

Moltes de les empreses a les que se’ls va fer entrega de les claus ja estan instal·lades i treballant a la Casa del Marquès. Tanmateix es van rebent més sol·licituds de cessió per als espais que encara resten disponibles. 

 

Comparteix