Una enquesta per al sector empresarial vol conèixer opinions i punts de vista sobre la realitat social i econòmica del municipi

L’Ajuntament del Masnou, amb la voluntat d’impulsar l’activitat econòmica, donar suport al teixit empresarial i fomentar el creixement econòmic, ha iniciat un procés per a la confecció del Pla estratègic per al desenvolupament econòmic i l’ocupació al Masnou. Aquesta iniciativa es durà a terme al llarg de l’any 2023 i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament n’ha encarregat l’execució a una empresa de consultoria.

Aquest Pla haurà de facilitar un conjunt d’instruments per poder donar una resposta més encertada a les necessitats del territori. En concret, el document haurà d’identificar les oportunitats de desenvolupament econòmic tant d’àmbit municipal com supramunicipal amb els municipis d’Alella, Montgat, Teià i Tiana, així com d’altres oportunitats per al desenvolupament de nous projectes i la reindustrialització del municipi. També haurà de definir les línies estratègiques per al desenvolupament econòmic i l’ocupació, així com les propostes d’actuació respectives.

Per emprendre aquesta tasca, és fonamental comptar amb la participació i col·laboració de les empreses del municipi amb l’objectiu de poder conèixer-ne la visió i valoració del territori, així com les necessitats i problemàtiques amb les quals s’han d’enfrontar i quins reptes i oportunitats se’ls presenten per al desenvolupament de la seva activitat per tal de proposar línies estratègiques i actuacions que donin una resposta real a les necessitats d’aquest sector al Masnou. És per això que el teixit productiu del municipi pot participar en una enquesta en línia per conèixer les seves opinions i punts de vista sobre la realitat social i econòmica del municipi. Té una durada aproximada de cinc minuts i es pot omplir clicant aquí.

Comparteix