Abans de l’obertura, està preevist que s’hi faci una jornada de portes obertes, el divendres 4 d’abril, de 12 a 14 h, per a les persones interessades a allotjar-s’hi i, més endavant, se’n farà una altra per a la població en general.

El Centre d’Empreses també ha aprovat els preus públics dels espais que s’hi podran llogar. Pel que fa als serveis d’allotjament, es divideixen en tres modalitats: la de despatxos, la d’espai coworking i la de domiciliació. La primera ofereix divuit despatxos de dimensions entre 8 i 19 m2. La seva cessió pot ser en modalitat de centre de negocis (nou despatxos ubicats a la primera planta) o de viver (el mateix nombre de despatxos però ubicats a la segona planta), i s’hi allotjaran empreses de constitució recent que podran tenir dret a determinades bonificacions en el preu de la cessió. La segona ofereix sis llocs de coworking (espai compartit amb altres empreses), també per a empreses de constitució recent. I, la tercera, la domiciliació, és un servei adreçat a empreses no allotjades per fixar al Centre el seu domicili social, rebre-hi la correspondència, i utilitzar-ne els espais comuns i compartits. 

El Centre d’Empreses neix amb una clara vocació de servei supramunicipal per tal d’intensificar l’oferta actual de serveis de suport a les empreses i als emprenedors i complementar-la amb l’oferta d’espais i la possibilitat d’allotjament empresarial. A més, oferirà assessorament per a la creació i la consolidació d’empreses; formació sobre temes relacionats amb la gestió empresarial; organització d’esdeveniments dinamitzadors del teixit productiu; cessió de sales de reunió i aules de formació, i altres serveis en línia a través del portal web de la Casa del Marquès.

Comparteix