Experts adaptant Protecció de Dades a la seva Empresa. +18 anys d'experiència avalen la nostra qualitat 

 

Som una consultora jurídica que ofereix serveis empresarials especialitzats en matèria de protecció de dades LOPDGDD i RGPD des de l’any 2005. El mes de juny del 2018 vam obtenir la certificació com a empresa especialitzada en l’aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD. Ajudem i assessorem les empreses en la implantació i seguiment de mesures organitzatives i tècniques que asseguren en el compliment de les normatives vigents de protecció de dades, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Oferim també els serveis de DPD (Delegat de Protecció de Dades) i Gestió Sistema Intern d’informació (Canal de Denúncies).

 


Informació de contacte

 934652547 

 Passeig del Bellresguard, 12, El Masnou, España