L’Ajuntament del Masnou engega de nou aquest programa juntament amb la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà per a donar suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom per al desenvolupament econòmic local i del nostre territori més proper.
A qui va dirigit el programa?
a) A persones que són autònomes o autònomes societàries, amb una facturació no superior a 500.000 € anuals.
b) A persones que s’han donat de baixa i s’han inscrit com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest cas es poden inscriure al programa si tenen una altra idea de negoci.
Que s’ofereix als participants en el programa?
Els serveis d’assessorament que s’ofereixen no comporten cap cost per als participants.
La seva participació comportarà l’assistència a les següents sessions:
a) Formació obligatòria. Dues sessions, una de compte de resultats i altra de tresoreria.
b) Sis sessions d’assessorament individual. Una primera sessió de 3 hores al negoci i les restants de 2 hores, a l’entitat.

Comparteix