El Centre d’empreses s’ha adherit de nou al programa Consolida’t, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i desenvolupat per la Fundació Universitària Martí l’Humà. L’objectiu d’aquesta iniciativa és enfortir el treball dels professionals autònoms, per a la qual cosa ofereix un servei d’assessorament i acompanyament personalitzat que permet definir un pla d’acció específic per assolir els objectius de consolidació del negoci. S’inclouen accions d’informació, orientació, assessorament, formació i cerca de finançament. En concret, es duran a terme 6 sessions d’assessorament expert en aspectes clau per a la gestió del negoci, personalitzat segons les necessitats de cada treballador autònom; 2 sessions de formació en compte de resultats i tresoreria; fins a 9 píndoles formatives en aspectes clau de la gestió empresarial, i píndoles en línia de formació en gestió del negoci.

Poden participar al programa les persones que són treballadors autònoms; són treballador autònoms econòmicament dependents (TRADE); estan donats d’alta al règim d’Autònoms integrats en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000 € anuals), o bé han cessat la seva activitat com a treballadors autònoms i volen dur a terme un nou projecte.

La presentació del programa al Centre d’empreses es farà el 22 de febrer, a les 14 h. 

Més informació

Comparteix