Consolida’t

El Programa Consolida’t dona suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom per al desenvolupament econòmic local i del territori més proper.

Qui pot participar en el programa?

  1. Persones autònomes o autònomes societàries, amb una facturació no superior a 500.000 € anuals, i amb menys de quatre persones contractades.
  2. Persones que s’han donat de baixa del règim d’autònoms i s’han inscrit com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest cas es poden inscriure al programa si tenen una altra idea de negoci.
  3. Persones que ja han participat en el programa amb anterioritat.

Que s’ofereix a les persones participants en el programa?

Els serveis d’assessorament que s’ofereixen no comporten cap cost per les persones participants.

La seva participació comportarà l’assistència a les següents sessions:

  1. Formació obligatòria. Dues sessions, l’una de compte de resultats i altra de tresoreria.
  2. Sis sessions d’assessorament individual. Una primera sessió de tres hores al negoci i les restants, de dues hores, a l’entitat (possiblement aquestes es portaran a terme de forma telemàtica). Per a les persones participants d’edicions anteriors com a acció de reforç per a respondre al possible impacte derivat de la COVID-19, amb un màxim de nou hores.

Si tens interès en conèixer el programa, pots contactar amb nosaltres a través de la nostre adreça de correu electrònic: casadelmarques@elmasnou.cat

Necessitarem el teu nom complet, telèfon i correu electrònic de contacte.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local