Programa Reempresa

Reempresa facilita la compra o el lloguer dels actius i els fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova.

Es tracta d’un procés mitjançant el qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa ja existent per seguir fent-la créixer, traslladant-hi les seves idees i la seva motivació, però evitant passar per la fase de crear-la.

Reempresa és un mercat a Internet en què es pot trobar oferta i demanda i en què s’ofereix un entorn de garanties per a cedents i reemprenedors. Reempresa vol així evitar la desaparició d’un gran nombre d’empreses que no troben la manera de donar continuïtat a la seva activitat. Per aconseguir aquesta fita, s’ofereix a cedents i reemprenedors una guia física per a la reempresa en què s’estableix un pla de ruta que revaloritzarà el procés de cessió, de manera que s’afavoreix la creació d’un estàndard que serveix de referent per a tot tipus de cessions empresarials.

Portal Reempresa