Punt PAE

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són espais en els que s’assessora i presta servei als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

El punt PAE del Masnou té una doble missió:

 1. Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa.
 2. Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Aquest servei permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i posada en marxa de les formes jurídiques següents:

 • Societat de responsabilitat limitada (SL).
 • Societat limitada nova empresa (SLNE).
 • Treballador autònom.

 

Aquesta tramitació permet reduir els costos econòmics i els terminis de gestió. La mitjana de temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de quatre dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

Deixant de banda la part de la planificació de l’empresa, abans d’adreçar-se al punt PAE cal tenir clars els diferents aspectes de la forma jurídica que es vulgui engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

Dit això, el punt PAE de l’Ajuntament del Masnou facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s’haurà d’aportar:

 • Formulari per Autònoms
 • Formulari per Societats Limitades (i SLNE)
 • Formulari dels treballadors (en cas que es tingui clar la persona o persones a contractar).
 • Formulari dels socis (un per cada soci de SL o SLNE)
 • Formulari de soci mercantil (en cas que un dels socis de la SL o SLNE sigui una altra empresa).

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital i a cada un d’ells es fa menció de la documentació que s’haurà d’aportar en cada cas. Un cop omplerts els formularis necessaris, s’ha de demanar cita i enviar-los per correu electrònic a: casadelmarques@elmasnou.cat.

Opcions per demanar cita:

Per telèfon: 93 557 17 70

Per correu electrònic: casadelmarques@elmasnou.cat

Presencialment a: Centre d’Empreses Casa del Marquès (Pg. Joan Carles I, 12, 08320 El Masnou)

Durant la visita, el tècnic del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s’incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis) i d’altres dades referents a l’activitat. En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d’un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l’alta de l’empresa i tindrà la seva empresa gairebé en marxa.

 

Per donar d’alta una SL o SLNE

En aquests casos, abans d’acudir a la cita amb el punt PAE, és necessari realitzar el tràmit relatiu a la denominació social de l’empresa: és un tràmit que es pot fer per internet i comporta pagament de taxes, però varia en funció de:

 • Si es tracta d’una SL, caldrà adreçar-se al web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l’apartat a on parla de Solicitud de Certificados i seguir els passos fins l’obtenció del certificat negatiu del nom.
 • Si es tracta d’una SLNE, aquest tràmit s’inclourà dins el procés del DUE.

El següent pas a la visita serà la cita notarial i, després d’aquesta, en uns quatre dies, l’empresa es considerarà constituïda i preparada per a l’inici d’activitats. Respecte al notari, cal tenir en compte que només poden ser escollits aquells notaris que estiguin en el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE).

 

Altres aspectes a tenir en compte

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l’inici de l’activitat), el tràmit de comunicació d’inici d’activitat s’haurà de fer a la corresponent Delegació d’Hisenda, no pas al punt PAE.
 • Qualsevol modificació posterior, s’haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), tampoc al punt PAE.
 • La creació de l’empresa comporta una sèrie d’obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer bé aquestes obligacions, es recomana la contractació d’una assessoria o gestoria d’empreses.
 • El DUE no inclou la Comunicació d’Obertura de Centre de Treball, tràmit d’obligatori compliment que es realitza directament a l’Ajuntament.
 • En cas de voler registrar la marca o nom comercial, correspon fer-ho a través de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es).

 

 

Per a més informació: www.circe.es