Xarxa Catalunya Emprèn

Catalunya Emprèn és un programa del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu oferir informació, orientació, assessorament, formació, facilitats de finançament i suport a la consolidació a les persones emprenedores que tenen una idea de negoci, que volen avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa.

Per accedir als serveis d’aquesta xarxa, heu de donar-vos-hi d’alta com a usuari a través de:

– El web de Catalunya Emprèn(catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/), apartat “Assessora’t”.

– Telefònicament a través del 012.

– Presencialment a qualsevol de les entitats que formen part de la xarxa, , entre les quals es troba l’Ajuntament del Masnou, i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Departament d’Empresa i Ocupació.