El 10 de setembre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 31/2015 de Foment del Treball autònom i la Economia Social que entra en vigència el 10 d’octubre de 2015.  

En aquesta llei s’introdueixen novetats importants en matèria d’autoocupació que queden resumides en els següents punts:

Mesures relatives a les bonificacions de la quota d’autònoms,

  1. Queda fixada definitivament la tarifa plana en 50 euros per les quotes que s’acullin a la base mínima de cotització, durant els primer sis mesos d’activitat. Per la resta s’aplicarà la bonificació del 80%, com fins ara.
  2. Els autònoms que contractin personal podran mantenir les bonificacions.
  3. Els autònoms col·laboradors amplien el període de bonificació en 6 mesos més (de 18 a 24 mesos) , amb una bonificació del 25%.

 

Mesures per al foment de l’autoocupació entre persones que estan cobrant l’atur,

  1. Es permet dedicar el 100% de la capitalització de l’atur a la inversió necessària per a l’inici d’una activitat autònoma  a persones de qualsevol edat i no als menors de 30 anys com fins ara.
  2. També es podrà capitalitzar per aportacions al capital social d’una societat mercantil de nova creació (sempre que es tingui el control efectiu de l’empresa) i per cobrir despeses de constitució o assessorament (fins al 15%).
  3. Els autònoms de qualsevol edat podran compatibilitzar l’alta en el RETA amb la prestació d’atur durant 9 mesos, aquest dret només el podien gaudir els menors de 30 anys.
  4. Una persona a l’atur que comenci una activitat com a autònoma, podrà sol·licitar de nou el cobrament del que li resti de prestació fins a 5 anys desprès de la data d’inici de l’activitat, fins ara era fins a 2 anys, sempre que les causes de la baixa de l’activitat siguin econòmiques o organitzatives.  

 

Per a més informació podeu contactar amb el nostre servei de Creació i Consolidació d’empreses al telèfon 93 557 17 70 o enviar un mail a casadelmarques@elmasnou.cat

Comparteix