Aldetall

Telèfon
93 465 25 47
Correu electrònic
consultes@aldetall.cat
Web
https://www.aldetall.cat
Descripció

Millora de la Gestió de la Qualitat Empreses i Comerç.

Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de dades RGPD-LOPDGDD, Serveis Delegat Protecció de Dades.