El dia 7 de juliol de 2014 l’Ajuntament del Masnou ha signat un contracte amb Co-emprèn per tal d’engegar un servei de suport a la Consolidació empresarial del municipi.

L’objecte del contracte és l’anàlisi de l’evolució de les empreses que han estat assessorades per a la seva creació pel Servei de creació i consolidació d’empreses de l’Ajuntament del Masnou durant els darrers cinc anys, a fi de detectar les seves necessitats, així com dissenyar serveis que es puguin oferir des de la Unitat de Promoció Econòmica per ajudar a consolidar-les. El projecte, per tal que sigui sostenible, inclou l’elaboració del protocol d’atenció a les empreses de nova creació i els hi dóna el suport necessari per a la seva consolidació i creixement. 

El Centre d’Empreses Casa del Marquès, ubicació actual del servei d’empresa de l’ Ajuntament del Masnou,  és on s’ha dut a terme la reunió de posada en marxa d’aquest projecte, que s’ha iniciat el mateix mes de juliol i que finalitzarà el proper mes de desembre. A la reunió hi han participat les responsables de la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, la Sra. Núria del Val i la Sra. Sandra Garrusta,  i  per part de Co-emprèn, la Sra. Teresa Guix i la Sra. Eulàlia Balañá.

Comparteix