L’estudi de supervivència de les empreses del Masnou es va presentar el passat dimarts 25 de novembre al Centre d’Empreses Casa del Marquès. A la presentació pública de l’estudi hi van assistir l’alcalde del Masnou, Pere Parés, el regidor de Promoció Econòmica, Quim Fàbregas, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, regidores de Teià i Alella i diversos professionals del sector de serveis a les empreses dels municipis del Masnou, Alella i Teià.

La Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou va sol·licitar a l’empresa Co-emprèn un projecte per avaluar la situació actual de les empreses de recent creació, ja que no es disposava de les dades de supervivència de les empreses creades els darrers anys.

També es va encarregar el disseny d’un protocol d’actuació per tal de donar suport a aquestes empreses per afavorir-ne la seva consolidació.

L’estudi de la supervivència empresarial de les empreses del Masnou, realitzat per l’Eulàlia Balañá i la Teresa Guix del setembre a l’octubre de 2014, es basa d’una banda amb un cens de totes les empreses assessorades pel servei de creació d’empreses de l’Ajuntament del Masnou els darrers cinc anys (del 2008 al 2012) i, de l’altra, d’una mostra a 63 empreses per tal de conèixer les seves característiques més rellevants.

L’estudi de supervivència s’ha realitzat sobre el total de les empreses assessorades per la Unitat de Promoció Econòmica (240) i podem concloure que el 56% són negocis que estan oberts i el 44% tancats.

Els objectius de l’estudi de supervivència de les empreses del Masnou han estat:

•       Conèixer la supervivència de les empreses creades amb l’assessorament de la Unitat de Promoció Econòmica del Masnou, el perfil, motivacions i d’altres variables d’interès.

•       Fer novament el cens de les empreses, actualitzar-ne les seves dades, potenciar el contacte amb l’Ajuntament i els serveis que els poden oferir a més d’obtenir la informació que permetrà dissenyar polítiques i accions adequades per tal de donar-les-hi suport.

•       Dissenyar el protocol d’atenció a les empreses de nova creació per tal de donar-les-hi el suport necessari per a la seva consolidació.

Si tens interès en consultar les dades principals de l’estudi, pots descarregar-te el resum estudi supervivència empreses del Masnou.

 

Comparteix