Enguany es posa en marxa la 5a edició del Programa Comerç 21 que promouen des de la Diputació de Barcelona i Pimec Comerç, amb l’objectiu de millorar el comerç de la província de Barcelona.

 

Destinataris:

–          Micro empreses comercials i/o de serveis i parades de mercats municipals (50 empreses com a màxim)

–          Localitzades en la trama urbana dels municipis de la província de Barcelona

Objectius:

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.  En aquest, es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

 

Metodologia:

–          Fase 1

o     Selecció: Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

–          Fase 2

o    Planificació: Diagnosi de l’empresa, definició dels objectius i accions de futur per assolir-los. En aquesta fase s’iniciarà el projecte i es durà a terme una sessió de networking entre els participants. Hi hauran 6 hores d’assessorament personalitzat i sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants.

–          Fase 3

o    Execució: Hi hauran 10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

–          Fase 4

o    Seguiment: Les empreses rebran 2 hores d’assessoraments individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altre sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, es a dir, un any després de l’implementació de les accions.

Convocatòria:

La convocatòria romandrà oberta fins el proper 8 de juny de 2021.

 

La participació al projecte tindrà un cost per a l’empresa de 100€ (més IVA) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per Diputació de Barcelona i PIMEC.

Inscripció en l’enllaç següent:

https://www.comerc21.cat/wp-content/uploads/2021/02/full-inscripcio%CC%81-Comerc%CC%A721-formulari-2021.pdf

 

IMPORTANT: Envieu aquest full de participació abans del 8 de juny de 2021. El podeu remetre per correu electrònic a l’adreça: info@comerc21.cat o per correu postal al carrer Viladomat, 174. 08015 Barcelona

Podreu trobar tota la informació del programa en l’enllaç següent:

https://www.comerc21.cat/

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Comparteix