La directora financera Argelia García, assessora d’empreses i CEO (executiva en cap) de ToGrowfy, ha donat les claus més importants per a una gestió econòmica intel·ligent de les empreses, una mena de guia bàsica per millorar-ne el finançament. Ho ha fet aquest dimarts, 12 de març, al restaurant Vins i Divins, en el marc d’una nova trobada del cicle Cafè i Empresa, la iniciativa de l’Ajuntament del Masnou que té l’objectiu de crear un espai de trobada, debat i reflexió per a les empreses del municipi i del seu entorn. Hi han assistit una vintena de persones, entre les quals hi havia l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Promoció Econòmica, Maria Llarás, que s’han encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents, presentar la ponent i agrair-li la participació en la jornada.

Des de la seva experiència professional, Argelia García ha explicat que la comptabilitat és una de les millors eines de gestió per als empresaris i emprenedors. “Els negocis es mesuren i s’entenen amb números” ha declarat i, en aquest sentit, ha anat desgranant quines són, al seu parer, les vuit claus per assolir una gestió econòmica intel·ligent de l’empresa. En primer lloc, ha fet referència a la importància del tancament comptable mensual per conèixer bé l’evolució del negoci, “un hàbit que és molt necessari a les petites empreses”, ja que la seva mida les torna més vulnerables a qualsevol evolució negativa, ha explicat. Com a segon punt ha esmentat la gestió pressupostària, “que ens ha d’ajudar a plasmar en números el que volem aconseguir en un any per saber si les nostres expectatives són raonables”. La tercera indicació que ha donat és la necessitat de fer una previsió de tresoreria tant a curt, com a mitjà i llarg termini, “perquè tenir una previsió de cobraments i pagaments ens permetrà detectar amb temps si ens faltaran recursos per atendre els nostres compromisos”.

El finançament estratègic és el quart concepte clau enumerat per aquesta especialista a apropar la direcció financera a les petites i mitjanes empreses, que ha incidit en la importància de valorar quan és millor utilitzar finançament bancari, incorporar inversors o socis, o bé, utilitzar solucions Fintech, un tema que ha interessat molt als assistents. L’experta també ha marcat com a imprescindible l’anàlisi de costos i marges, és a dir, l’estudi de la rendibilitat de l’empresa. “Conèixer el benefici que genera la nostra activitat en detall ens ajudarà a prendre decisions sobre les despeses”, ha dit. En aquest punt, García ha posat èmfasi en el fet que és crucial per a la supervivència dels projectes emprenedors conèixer-ne bé l’anomenat “punt mort” (és a dir, el punt d’equilibri on les despeses estan cobertes pels ingressos generats). Com a sisè i setè punt, la ponent ha parlat de la necessitat d’elaborar plans de viabilitat quan es fan projectes nous, “per evitar que la nova idea comporti problemes que no teníem” i, també, un pla estratègic que permeti visualitzar cap a on es vol anar els propers anys. Finalment, com a darrera indicació, ha remarcat la importància de dissenyar procediments de treball efectius i eficients que es nodreixin de tecnologia i de formació. Sobre aquest darrer punt, l’experta ha incidit en que era molt rellevant per a la presa de decisions, “ja que sovint les emocions ens impulsen cap a decisions que sempre convé contrastar amb les dades objectives que mostren les xifres”.

Les vuit bones pràctiques d’una gestió econòmica intel·ligent han generat molt d’interès entre els assistents, que han compartit les seves inquietuds amb la ponent que els ha convidat a llegir el seu llibre, Tres preguntes per a una gestió econòmica intel·ligent, on planteja als empresaris i emprenedors la necessitat de saber on son, on van i quins recursos tenen.

Comparteix