El passat dimarts dia 25 de febrer, es va fer entrega del Premi d’Emprenedoria Jove 2019, atorgat al projecte Berto, a mans de l’alcade, Jaume Oliveras, i de la primera tienta d’Alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch.

L’emprenedor darrera el projecte Berto és Alberto López.

Tal com reflexava la candidatura, Berto és un projecte empresarial de l’àmbit de l’enginyeria.  Amb l’objectiu de proporcionar solucions respectuoses amb el medi ambient en el sector de l’urbanisme i l’edificació, introduint tècniques d’eficiència energètica i de reducció de residus i de materials, així com estratègies passives i actives per a la reducció d’impactes ambientals concrets. A més, identificava, l’orientació cap a l’arquitectura bioclimàtica com a valor diferencial del projecte.

Entre altres motius, Berto va destacar pel detall del pla d’empresa presentat, la seva viabilitat econòmica i financera, i la identificació d’una oportunitat de treball d’especialització en els àmbits urbanístics i d’obra civil. La candidatura demostrava que Albert López tenia un ampli coneixement del sector i del seu marc legal. Alhora, va fer una descripció detallada dels serveis que oferirà el projecte i dels perfils de la seva clientela potencial, així com una acurada anàlisi del mercat on vol actuar i de la competència. El projecte candidat incorporava, a més, una detallada previsió de vendes i dels costos fixos i variables, a més d’aportar el càlcul del punt mort.

Aquest projecte va ser escollit pel jurat com la millor de les cinc candidatures presentades als premis i que cumplien els requisits que establien les bases.

 

El guardó implica una subvenció de 6.000 euros, que es poden invertir en diversos conceptes per posar en marxa l’activitat

Les bases detallaven els conceptes subvencionables, per exemple, l’adquisició d’equips informàtics, maquinària, obres i instal·lacions al local on s’ha de desenvolupar l’activitat, allotjament web, o consultoria i disseny de màrqueting i comunicació, entre d’altres. En tot cas, les despeses han d’estar degudament justificades, d’acord amb la naturalesa del projecte guanyador.

 

 

Comparteix