Canvis en la fiscalitat de les SCP

Canvis en la fiscalitat de les SCP

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, que regula en nou Impost sobre Societats ha introduït canvis molt importants i transcendents en la tributació de les societats civils particulars (SCP), que començaran a ser efectius a partir de l’1 gener de...