Articles

divendres 28 de novembre de 2014 | Legislació

Responsabilitat penal de les persones jurídiques

Responsabilitat penal de les persones jurídiques

La Llei Orgànica 5/2010 del Codi Penal introdueix, per primera vegada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Per tant, a partir d'ara, no solament les persones físiques podran cometre delictes, sinó també les societats, siguin civils o mercantils, i les associacions.

Pel que fa als delictes, les persones jurídiques no poden cometre qualsevol delicte, sinó que existeix una limitació a determinats tipus delictius expressament previstos en el codi penal, la qual cosa no es contempla així amb els individus, que poden cometre qualsevol dels delictes recollits al codi.

Ara bé, les persones jurídiques poden atenuar o tanmateix quedar exemptes de responsabilitat criminal, si acrediten que compten amb un pla de prevenció de riscos delictius (molt similar a la prevenció de riscos laborals).

Ja existeix un Projecte de Reforma del Codi Penal, aprovat pel Consell de Ministres el passat 20 de setembre de 2014, que va més enllà, en el sentit d'exigir a les persones jurídiques que comptin amb el Corporate Compliance o "protocol de compliment" en matèria de riscos penals, amb el que quedaran exemptes de responsabilitat penal

És per això que, tenint en compte el tipus d'activitat que l'empresa exerceix, és important comptar amb un mapa de riscos i amb un pla de prevenció penal per poder, d'aquesta manera, prevenir qualsevol tipus de procediment penal en el que es pugui veure involucrada una persona jurídica.

El que és verdaderament rellevant per la llei penal és que l'empresa compleixi escrupolosament el seu deure de tenir cura per evitar cometre delictes.

Resumint doncs, el que compta és que l'empresa pugui demostrar tres extrems:

A.- Que disposa d'un programa de compliment abans de cometre un delicte.

B.- Que el programa és adequat (segons el volum i característiques de l'empresa, sector d'activitat, recursos humans,…), és a dir, un mapa de riscos.

C.- Que aquest programa s'està complint en el moment de la comissió del delicte.

 

Autor: Concepción Sánchez Olea

Advocada i Mediadora

PACTEM ADVOCATS

 

www.pactemadvocats.com

Comparteix

Facebook
Twitter
Google+

També et pot interessar

Agenda